top of page
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
REBRAND ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
REPANIS TOURS

Νέα δράση του ΕΣΠΣ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Επιδότηση έως 60% για την ίδρυση νέας επιχείρησης μέσω δύο νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ


 

Ανακοινώθηκαν δύο νεες δράσεις του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων.


Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 έως και 400.000 ευρώ.

1. Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Η δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» στοχεύει στη στήριξη υπό ίδρυση και νεοσύστατων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον κλάδο του Τουρισμού.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €80.000 έως και €400.000.


Το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί κατά περίπτωση να ανέλθει έως 60%:


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Στη Δράση μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά τις 18/12/2023 και έως την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης, καθώς και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας (δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης).


Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, είναι οι ακόλουθες:


· Να διαθέτουν εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ, ή αίτηση έκδοση αυτής ή προέγκριση οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση όρων δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.


· Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

· Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, χρήση/μίσθωση σε ισχύ) που κατέχουν επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη. Οι ανωτέρω

περίοδοι υπολογίζονται από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης (18/12/2023).


· Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 60% αυτής.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ:


· Ξενοδοχεία


· Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω


· Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω


· Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979


· Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)


· Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω


ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ


· Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

· Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)


Σημειώνεται: Το σύνολο των καταλυμάτων αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων –τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE.


· Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα

· Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω

· Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες


ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ


Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης ξεκινά στις 18/12/2023 και ώρα 15:00 και θα διαρκέσει έως και 29/02/2024 και ώρα 15:00.


2. Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ενισχύονται υπό ίδρυση και νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, που θα δραστηριοποιηθούν σε επιλεγμένους ΚΑΔ δραστηριότητας όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην των ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού.

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός Επενδυτικού Σχεδίου: από 30.000€ έως 400.000€

Το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί κατά περίπτωση να ανέλθει έως 60%:

Περίοδος Υποβολών: από 18/12/2023 έως 29/02/2024

Ενδεικτικές Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

· Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 80% του προϋπολογισμού

· Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων

· Δαπάνες Λογισμικού

· Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής Επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρονται:

· Να δραστηριοποιείται ή να προτίθεται να δραστηριοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια.

· Να έχει συσταθεί μετά την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ή να δεσμευθεί ότι θα συσταθεί έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης. (Υπό ίδρυση)

· Να μην έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας (να μην έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης). (Νεοσύστατες)

· Να δεσμεύεται ότι θα δραστηριοποιηθεί αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης. (Υπό ίδρυση)

· Να δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης. (Νεοσύστατες)

· Να διαθέτει εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ, ή αίτηση έκδοση αυτής ή προέγκριση οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση όρων δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Στην περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο προβλέπονται δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση.

· Να προσκομίσει Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

· Να προσκομίσει στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, χρήση/μίσθωση σε ισχύ) που κατέχουν επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

· Να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 60% αυτής.


Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να ξεκινήσουμε τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών.


Alpha Plan Βορείου Αιγαίου, Μητροπόλεως 4, Τηλ.: 2251-181080, email: aplanva@gmail.com

217 Προβολές0 Σχόλια

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΤΟΡΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΕΚΟ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΜΑΖΙ - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
bottom of page